Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Koşulları

1. Kullanıcılar http://www.boyadyo.com adresindeki web sitemizin ("Sitemiz") kullanımına ilişkin olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını benimsediğini ve bu koşullara uygun hareket edeceğini kabul beyan ve tahhüt eder. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2. KULLANICI , işbu Sözleşme’ye taraf olmak için gerekli hukuki ehliyete ve her türlü yetkiye sahip olduğunu ve kullandığı sürece de sahip olmaya devam edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

4. Kullanıcılar kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve http://www.boyadyo.com’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Sitemiz üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini kabul ederler.

5. Üyelik sistemi kullanılması durumunda şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde http://www.boyadyo.com talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. şifre kullanımından doğacak sorunlardan ve/veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

6. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Holding A.Ş. sistem ve internet altyapısında alınmıştır.

7. Kişisel bilgilere sadece yetkili Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirket personeli ve bilgileri gizli tutmayı kabul etmiş olan temsilcilerimiz ile tarafımızdan bu bilgilerin gizlilik kaydı ile paylaşıldığı ilgili iş ortaklarımız erişebilirler. Ancak Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketlerinin kusuru olmaksızın bu bilgilere üçüncü kişilerin erişimi nedeniyle doğacak zararlardan Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu olmaz. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) Web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, tüketici profilini belirlemek amacıyla da kullanır. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler 1. maddede belirtilenler dışında kalan diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

8. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve / veya Yaşar Topluluğu Şirketleri'nin Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

9. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri sorumlu değildir.

10. Sitemizde yer alan her türlü ticari ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye aittir. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcıya hiçbir hak vermez. Sitemizde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ‘ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

11. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder

12. İşbu kullanım koşullarında yer alan hususlar kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garanti sağlamamaktadır.

13. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , Sitemizde yer alan her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve kullanma koşullarını önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitemizde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitemizin kullanımı ya da Sitemize giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

14. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

15. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır.

16. Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Kullanım Koşullarını düzenli olarak kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız.

17. Sitemizin böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte bulunmayız ve uygun virüs kontrol yazılımının kurulmasını sağlamaktan kullanıcı sorumludur.Kullanıcı, Sitemiz‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Sitemiz‘in garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI‘nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’ NIN veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.

18. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

19. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

20. Ek bilgi almak istediğiniz konularda 444 0 396 İletişim Merkezi telefonlarımızdan veya info@dyo.com.tr eposta adresinden Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'ye danışabilirsiniz.

‘‘Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş’’
()
()()